V rámci objednávky přes e-shop je nutné dodržet počet láhví po šesti kusech, tzn. v násobcích šesti. Pro více informací prosím klikněte ZDE, odst. "Minimální objednané množství".

Podmínky uplatnění dárkového poukazu Vinařství pánů z Lipé

I.
Jak dárkový poukaz získat

Jednoúčelový dárkový poukaz (dále také jako „dárkový poukaz“, či „poukaz“) je k objednání na e-shopu Vinařství pánů z Lipé, ZDE.

Po vložení dárkového poukazu do el. nákupního košíku a odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzení na email o provedené objednávce vč. platebních údajů a informacemi o dalším postupu objednávky.

Po uhrazení objednávky zašle Vinařství pánů z Lipé obratem dárkový poukaz e-mailem v elektronické podobě.

V rámci potvrzení objednávky jsou uvedeny informace, jak lze poukaz použít.

II.
Kde dárkový kupón uplatnit

Dárkový poukaz platí pouze na:

  • Nákup vín přes e-shop Vinařství pánů z Lipé.
  • Nákup vín osobním odběrem ve sklepení Vinařství pánů z Lipé ve Vracově.
  • Nákup dárkových předmětů přes e-shop Vinařství pánů z Lipé.
  • Nákup dárkových předmětů osobním odběrem ve sklepení Vinařství pánů z Lipé ve Vracově.
  • Nákup zážitkové degustace přes e-shop Vinařství pánů z Lipé.
  • Nákup zážitkové degustace osobním odběrem ve sklepení Vinařství pánů z Lipé ve Vracově.

III.
Formát dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou v elektronické formě, zasílají se prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce a jsou připraveny ve formátu a rozměru vhodném pro tisk na domácí tiskárně.

IV.
Jak dárkový poukaz uplatnit

Na dárkovém poukazu je uveden unikátní slevový kód, po jehož uplatnění, viz odrážky č. IV., se uplatňuje nominální hodnota (finanční částka) uvedená na dárkovém poukazu.

Dárkový poukaz lze uplatnit:

  • Vložením unikátního slevového kódu do elektronického objednávkového formuláře na e-shopu Vinařství pánů z Lipé.
  • Odevzdáním vytištěného dárkového voucheru při osobním odběru ve sklepení Vinařství pánů z Lipé ve Vracově.

Unikátní slevový kód lze uplatnit pouze jedenkrát, po jeho uplatnění přestává kód platit.

V.
Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz platí po dobu uvedenou přímo na poukazu.

Po uplynutí doby platnosti poukazu zaniká nárok na jeho uplatnění.

Dojde-li k uplynutí doby platnosti poukazu a zároveň nedojde k jeho uplatnění, Vinařství pánů z Lipé nominální hodnotu zpět nevyplácí, pokud se držitel dárkového poukazu a Vinařství pánů z Lipé nedohodu jinak.

VI.
Hodnota dárkového poukazu

Nominální hodnota každého dárkového poukazu je uvedena přímo na poukazu, jedná se o cenu vč. DPH.

V nabídce Vinařství pánů z Lipé je několik nominálních variant dárkového poukazu. Aktuální nabídka dárkových poukazů je na e-shopu Vinařství pánů z Lipé.

VII.
Směnitelnost dárkového poukazu za zboží

Jednoúčelový dárkový poukaz Vinařství pánů z Lipé se čerpá najednou, tzn. že poukazem lze uplatnit pouze v rámci jednoho plnění (nákupu, objednávky), tedy že poukaz nelze rozdělit a uplatňovat na více plnění, které jsou rozděleny do více časových úseků.

Dárkový poukaz lze uplatnit na sdruženou objednávku. Sdružená objednávka je taková objednávka, která je učiněná v jeden okamžik, je tvořená jako jedna ucelená objednávka, avšak zboží v ní obsažené je určeno pro více příjemců.

Dárkové poukazy lze při jejich uplatnění sčítat, tzn. lze použít několik poukazů současně na jedno plnění (objednávku).

Poukazem(y) lze hradit pouze jedno plnění v celé jeho výši (bez dalšího doplatku) nebo zčásti, pokud hodnota poukazu(ů) zcela nepokrývá hodnotu poskytovaného plnění. V takovém případě je zbývající část uhrazena v peněžních prostředcích, viz čl. VII odrážka první.  Pokud je naopak hodnota poukazu vyšší než hodnota poskytovaného plnění, lze jedním poukazem hradit i několik produktů současně. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze. Vinařství Pánů z Lipé doporučuje využít poukaz v plné výši, viz čl. VII odrážka druhá.

Hodnota jednoho plnění, na který je uplatněn dárkový poukaz, může být nižší, stejná nebo vyšší než nominální hodnota dárkového poukazu, pak:

  • Finanční rozdíl, kdy je vyšší hodnota (částka) plnění, než je nominální hodnota dárkového poukazu, zákazník finančně dorovnává (doplácí).
  • Finanční rozdíl, kdy je nižší hodnota (částka) plnění, než je nominální hodnota dárkového poukazu, se neproplácí.

VIII.
Účetní specifikace dárkového poukazu

Dárkové poukazy Vinařství pánů z Lipé jsou tzv. „Jednorázové dárkové poukazy“ a řídí ustanovením § 15 zákona o DPH a jsou v režimu 21 % sazby DPH.

Dárkový poukaz Vinařství pánů z Lipé může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Jedná se o ceninu, která ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení uvedeného zákona, a podle Českých účetních standardů č. 016 podléhá inventarizaci.

Dárkový poukaz Vinařství pánů z Lipé je třeba odlišovat od různých slevových kuponů či dalších marketingových nástrojů (např. poukázek typu „při nákupu nad 500,- Kč lze uplatnit kupon v hodnotě 100,- Kč“, poukázek typu „při nákupu dvou kusů zboží obdržíte třetí zdarma“ apod.), se kterými, na rozdíl od poukazů, není spojeno právo zboží nebo službu obdržet, nýbrž které pouze opravňují jejich držitele při splnění stanovených podmínek k získání slevy z případného budoucího plnění.

Ve Vracově dne 10. 03. 2021.

Platnost Podmínek uplatnění dárkového poukazu Vinařství pánů z Lipé od 10. 03. 2021.