V rámci objednávky přes e-shop je nutné dodržet počet láhví po šesti kusech, tzn. v násobcích šesti. Pro více informací prosím klikněte ZDE, odst. "Minimální objednané množství".

Historie pánů z Lipé

Páni z Lipé patřili mezi starobylý panský rod vzešlý z Ronovců. Své jméno odvozovali od hradu a města Lipé. Příběh Jindřicha z Lipé, historiky označovaného za prvního muže českého království, nejznámějšího a nejvýznačnějšího představitele rodu, působí i v dnešních dnech velmi dobrodružně, takřka neuvěřitelně. Byl plný zvratů, nečekaných situací, nebezpečí, chladných úvah, vášní i něžných citů.

Erb rodu z Lipé

Erb rodu z Lipé

Ve zlatém štítu jsou dvě černé zkřížené ostrve, každá se šesti suky (někdy se vykreslují pouze s pěti). V klenotu je červený polštář se zlatými střapci v rozích, z něj vyrůstá paví kyta (tj. paví péra) a na polštáři je vpravo hledící zlatá ryba.

Přikrývadla po bocích jsou černo-zlatá. Klenot pánů z Lipé je taktéž odvozován od pověsti o Smilu Světlíku, jen kapr býval spíše zlatý a nikoli červený, a navíc byl pod něj zpravidla kladen malý polštářek.

Erb Vinařství pánu z Lipé vychází z rodového erbu pánů z Lipé.

pani-z-lipe.jpg
Obr.: Svatá Zdislava a Svatý Jan Sarkander v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci.

Ostrve, ostrev

Obecná heraldická figura, již tvoří sukovitý kmen s pahýly po osekaných větvích. Ten sloužil jako jednoduchá forma žebříku při slézání nepřátelských hradeb.

Ostrve, ostrev

Je symbolem pravdy, neboť pravda vyjde najevo právě tak, jako odpadá nádhera listí ze stromů, a zůstanou holé větvě. Vyjadřuje také starobylost rodu a pevnost nositele figury, jenž pevně a odpradávna zakořenil v rodné, domácí půdě.

Smil Světlík

Smil Světlík, též Smil z Tuháně či Smil Světlícký (1193-1205) byl český šlechtic a první historicky doložený příslušník rodu Ronovců.

První zmínka o něm pochází z roku 1193 (snad již i z 1188). Byl blízkým stoupencem Přemysla Otakara I., po jeho znovunastolení na český knížecí stolec v zimě 1197 se stal jedním z jeho nejbližších rádců a pobočníků.

Byl zakladatelem rodu Ronovců. Měl dceru a dva syny, Častolova a Jindřicha. Oba založili rodiny a stali se zakladateli významných rodů v českém království, např. pánů z Lipé, Lichtenburků, Berků z Dubé či Klinštejnů.

jindrich-z-lipe.jpg
Obr.: Fiktivní portrét Jindřicha I. z Lipé. Reprodukce z Bartoloměj Paprocký:
Zrcadlo slavného Markrabství moravského, Olomouc, 1593.

Jindřich z Lipé

Jindřich nejdříve působil ve službách předposledního přemyslovského krále Václava II. Avšak později za vlády Jana Lucemburského dosáhl významného postavení, stal se moravským zemským hejtmanem a dokonce i životním partnerem ovdovělé české královny Alžběty Rejčky.

Již od počátku 13. století přesouval Jindřich významnou část svých statků na jižní Moravu, kde ve vinařských oblastech historicky navazovaly zájmy templářského řádu i panského rodu z Lipé. Po zrušení templářského řádu roku 1312 postupně získával jejich statky a polnosti a to především na Čejkovicku.

Pečeť Jindřicha z Lipé

Pečeť Jindřicha z Lipé

Jindřich mladší z Lipé

Nejstarší ze synů Jindřich mladší z Lipé, zvaný Železný, dosáhl ještě za života svého otce významného postavení. Zastával úřad zemského hejtmana v Čechách, podílel se na diplomatických jednáních o titul českého krále, byl členem poselstva české šlechty, které pozvalo do Čech mladého Karla IV.

Rod Pánů z Lipé spravoval čejkovické a moravskokrumlovské statky včetně vinic více jak 200 let.

Državy pánů z Lipé

Rod Pánů z Lipé spravoval čejkovické a moravskokrumlovské statky včetně vinic více jak 200 let. Postupně však páni z Lipé ztráceli svůj lesk, vliv i majetek, až počátkem 16. století musel Jan z Lipé prodat svá panství. Jeden z mužů tohoto slavného rodu se ještě účastnil stavovského povstání na straně české šlechty a rokem 1682 rod vymírá po meči.

Državy pánů z Lipé

LEGENDA K MAPĚ
VPL_mapa_leg1.png významnější statky VPL_mapa_leg2.png statky méně významné

1 město a hrad Tachov (1305 - 1323), 2 Žitavsko (1305 - 1319), 3 obec Čejkovice (1312 - 1353) 4 hrad a město Moravský Krumlov, okolní obce (1313 - 1315, hrad prodán 1368, zpět koupen 1447), 5 vinice ve Velkých Pavlovicích, Pouzdřanech, Zaječí, Jaroslavicích a Načeraticích (1313 - 1315), 6 hrad Obřany, okolní lesy, vsi Maloměřice a Husovice (1313 - 1315), 7 Nové Město na Moravě s okolím (1313 - 1315), 8 hrad Střílky s vesnicemi Střílky a Koryčany (1313 - 1315), 9 Rataje nad Sázavou (od 1318), 10 Havlíčkův Brod (od 1319), 11 hrad Lipnice s vesnicemi a panstvím (od 1319), 12 Tovačov a okolní vesnice (od 1321), 13 panství Vranov nad Dyjí (od 1323), 14 Jevíčko a vesnice v okolí (od 1323), 15 hrad Žampach (od 1324), 16 Humpolec (od 1325), 17 Moravská Třebová s hradem Cimburk (od 1327), 18 panství Polná (1327 - 1343), 19 Velká Bíteš (20. až 30. léta 14. století), 20 panství Lichnice (od 1331), 21 hrad Žacléř (od 1334), 22 panství Ronovec s městečkem Bělá (od 1335), 23 ves a tvrz Mikulčice (do 1353), 24 Němčičky s vinicemi (do 1353), 25 ves Pouzdřany u Pohořelic (do 1368), 26 Ivančice (od 1461), 27 hrad a panství Světlov (od 1466), 28 hrad a město Strážnice, Lipov, Javorník, Velká nad Veličkou (od 1466), 29 hrad Veveří s městem Veverská Bítýška (od 1538), 30 panství Brandýs nad Orlicí (od 1644), 31 zámek a panství Schwentnig /Swiatniki/ (od 1652)

strom_VPL_mensi.jpg

Rodinný strom pánů z Lipé

Tato genealogie rodu pánu z Lipé je jediná svého druhu u nás, zatím nejkomplexněji zaznamenává rodokmen i rodinnou historii jednoho z našich nejstarších a nejvýznamnějších šlechtických rodů.

Rodinné stromy se v historii objevují právě v souvislosti s rozvojem šlechtických rodů, jako je např. rod pánů z Lipé, které pociťovaly potřebu zaznamenávat své předky. Jednalo se především o reprezentační záležitost, výjimkou nejsou bohatě zdobené stromy buď v podobě obrazů nebo fresek na zdech hradů a zámků či v listinách kronik.

Rodinný strom pánů z Lipé jsme vytvořili ve spolupráci s panem Miloslavem Sovadinou, který se jako historik, archivář a autor mnoha odborných prací soustředí mj. také na rod pánů z Lipé. Děkujeme.

Toulky rodovou minulostí

Listujeme v kronikách, aneb kdo s kým a kdo proti komu. Zajímavosti o rodu pánů z Lipé jak je zachytili naši předci v dobových listinách a kronikách.
Toulat se archiváliemi lze ZDE.

Zpět